Disclaimer

Ondanks het feit dat er door Orthodontiepraktijk Verhoef de grootst mogelijke zorg is besteed aan het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

Orthodontiepraktijk Verhoef kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van Orthodontiepraktijk Verhoef.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.