Declaraties

Voordat de behandeling begint, krijgt u een kostenbegroting en wordt deze besproken. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Hou er wel rekening mee dat niet iedereen hetzelfde reageert op een beugel. Bij de een zal een behandeling dus sneller dan verwacht lopen maar bij de ander langzamer. Daarom moet u rekening houden met een gemiddelde afwijking van de kosten met 20%. LET OP. Het vergeten van afspraken en slecht poetsen zorgt ervoor dat de behandeling langzamer loopt en dus duurder wordt omdat er meer controles nodig zijn .

Verzekering

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van orthodontiekosten is meestal een aanvullende zorgverzekering noodzakelijk.

Aanvullende verzekeringen

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben één of meer aanvullende verzekeringen die orthodontie vergoeden. Er zitten grote verschillen in wat er per verzekering vergoed wordt. Soms gaat het om een vast maximumbedrag per behandeling, bij andere verzekeringen gaat het om een percentage van de kosten. Er zijn ook zorgverzekeraars die de gehele behandeling vergoeden. Vaak is er een leeftijdsgrens van 18 jaar of soms 22 jaar. Het is belangrijk om vooraf goed te informeren of uw verzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt.

Op de volgende vergelijkings-sites vindt u informatie over premies en vergoedingen:

Tarieven

Binnen onze praktijk wordt er gewerkt volgens de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten van uw behandeling zijn onder andere afhankelijk van de gebruikte beugel(s) en de behandelduur. Onze behandelkosten zijn in overeenstemming met deze landelijk vastgestelde codes en prestatiebeschrijvingen. Ze voldoen aan de eisen gesteld in de Tariefbeschikking Orthodontische zorg. Hieruit zijn ook de te declareren codes met prestatiebeschrijvingen vastgelegd. Vóór aanvang van de behandeling informeren we u over de te verwachten behandelkosten.

Materiaal- en techniekkosten

De kosten van de voor de behandeling noodzakelijke tandtechniek en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie worden apart gedeclareerd. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. De materiaal- en/of techniekkosten specificeren we per gedeclareerde prestatie.

Nota’s

Wist u dat er meer dan 80 verschillende verzekeringspakketten zijn voor orthodontie. Het uitzoeken van de voorwaarden en versturen van nota’s is dus een dagtaak. Als orthodontist besteed ik het liefst mijn tijd aan mijn patiënten. Daarom heb ik een gespecialiseerd bedrijf  ingeschakeld om de declaraties af te handelen. Zij kennen alle verzekeraars en sturen de rekening direct naar de verzekeraar. Als het bedrag met hen is verrekend en er staat nog een eigen risico open dan krijgt u een rest nota. Als u vragen heeft over de facturatie kunt u deze aan ons in de praktijk stellen.